dr n. med. Daniel Szram
Specjalista Chirurgii Szczękowo - Twarzowej


 

Właściciel kliniki Dental Pearl

Studia stomatologiczne ukończył w 2007 roku na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Od 2011 do 2016 roku pracował na Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie na stanowisku Młodszego Asystenta, a także prowadził badanie kliniczne nad zastosowaniem nawigacji śródoperacyjnej i druku 3D w złożonych operacjach resekcji zaawansowanych nowotworów głowy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją przeszczepami kości i tkanek miękkich, co pozwoliło wdrożyć do praktyki klinicznej autorską metodę wykonywania tego typu zabiegów.
 
Owocem tej pracy i prowadzonych badań było uzyskanie w 2021 roku tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Ocena przydatności modelowania przestrzennego i nawigacji śródoperacyjnej w resekcji i rekonstrukcji szczęki i żuchwy”.
 
W latach 2015 do 2022 odbywał szkolenie specjalizacyjne z chirurgii szczękowo – twarzowej, początkowo w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach, które zakończyło się uzyskaniem tytułu Specjalisty w dziedzinie Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.
 
W trakcie pracy w Oddziałach Chirurgii Szczękowej w Warszawie, Krakowie i Katowicach wykonał oraz brał udział w ponad 800 operacjach głowy i szyi, głównie z zakresu onkologii, a ponad 100 operacji obejmowało usuwanie rozległych nowotworów głowy i szyi z odtwarzaniem tkanek przy użyciu przeszczepów mikronaczyniowych.
 
Obecnie wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii szczękowo–twarzowej i onkologicznej głowy i szyi, chirurgii jamy ustnej, zatok szczękowych oraz implantologii stomatologicznej z wykorzystaniem chirurgii nawigowanej oraz zajmuje się kompleksowym leczeniem protetycznym z zastosowaniem skanera 3D. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.
 
Uczestnik kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych, a także autor publikacji i prelegent na konferencjach poświęconych głównie zagadnieniom chirurgii szczękowo – twarzowej i rekonstrukcyjnej.
 
Prywatnie pasjonuje się narciarstwem, turystyką górską i motoryzacją.

Dyplomy, certyfikaty, kursy, świadectwa

© teksty i zdjęcia chronione prawami autorskimi   © zdjęcia, opisy certyfikatów chronione prawami autorskimi

© Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką - prezentowanych w dowolnym obszarze witryny dentalpearl.pl - opisów, zdjęć certyfikatów, dyplomów odbytych kursów itp. bez pisemnej zgody Właściciela i Centrum Stomatoligii Dental Pearl stanowi naruszenie prawa

Dyplomy

Dyplom doktorski

Dyplom doktorski

Dyplom doktorski uzyskany dnia 10 marca 2021

„Ocena przydatności modelowania przestrzennego i nawigacji śródoperacyjnej w resekcji i rekonstrukcjiszczęki i żuchwy”

Świadectwo PTCHJU

Członek PTCHJU

Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Polish Association of Oral and Maxillofacial Sugery stwierdza, że Szram Daniel spełnia wszystkie kryteria członkowstwa i należy do PTCHJU

Dyplom specjalizacji

Dyplom specjalizacji

Dyplom specjalizacji

Uzyskany dnia 31 marca 2022 w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa

Specjalizacja

Nowotwory złośliwe

Nowotwory złośliwe, 2019

Nowotwory złośliwe, 2019

Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi. Kurs specjalizacyjny, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Nowotwory złośliwe, 2019

Chirurgia szczękowo-twarzowa, 2015

Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej , kurs specjalizacyjny, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 2015

Złamania oczodołu

Złamania oczodołu 2019

Złamania oczodołu, 2019

Złamania oczodołu - rozpoznanie, różnicowanie i leczenie. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Katedrę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 2015

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne 2020

Zdrowie publiczne 2020

Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2020

Choroby ślinianek

Choroby ślinianek, 2017

Choroby ślinianek, 2017

Choroby ślinianek-rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prawo medyczne

Prawo medyczne, 2021

Prawo medyczne, 2021

Prawo Medyczne. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach

Przetaczanie krwi

Przetaczanie krwi, 2020

Przetaczanie krwi, 2020

Kurs specjalizacyjny jednolity w zakresie przetaczania krwi i jej składników. Organizator: Klinika Hematologii i Transfuzjologii. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne, 2019

Ratownictwo medyczne, 2019

Kurs specjalizacyjny z Ratownictwa Medycznego, zorganizowany przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach

Stany przedrakowe

Stany przedrakowe, 2017

Stany przedrakowe, 2017

Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki - ich rozpoznawanie i leczenie. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stawy skroniowo-żuchwowe

Stawy skroniowo żuchwowe, 2020

Stawy skroniowo żuchwowe, 2020

Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób stawów skroniowo-żuchwowych. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Torbiele szczęk

Torbiele szczęk, 2017

Torbiele szczęk, 2017

Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi. Etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wady rozwojowe

Wady rozwojowe, 2020

Wady rozwojowe, 2020

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapalenia ropnie

Zapalenia ropnie, 2016

Zapalenia ropnie, 2016

Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zatoki szczękowe

Zatoki szczękowe, 2016

Zatoki szczękowe, 2016

Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. Kurs specjalizacyjny. Klinika i Katedra Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Złamania twarzoczaszki

Złamania czaszki, 2017

Złamania czaszki, 2017

Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego - ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy

Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy, 2016

Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy, 2016

Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. Kurs specjalizacyjny zorganizowany przez Klinikę i Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Międzynarodowe

E-MRS Fall Meeting

E-MRS Fall Meeting

E-MRS Fall Meeting, 2013

Wystąpienie na międzynarodowej konferencji E-MRS Fall Meeting. Prezentacja badań nad zastosowaniem metod chirurgii wspomaganej komputerowo, nawigacji śródoperacyjnej i szybkiego prototypowania w operacjach resekcji i rekonstrukcji szczęki i żuchwy z zastosowaniem druku 3D i płatów mikrochirurgicznych

FDI World Dental Congress

FDI World Dental Congress

FDI Annual World Dental Congress, 2016

Wystąpienie na konferencji i prezentacja przypadków zastosowania uszypułowanych płatów piersiowych w rekonstrukcjach dolnego piętra twarzy, żuchwy i dna jamy ustnej po resekcjach zaawansowanych nowotworów głowy i szyi

EACCME Certificate

EACCME Certificate

EACCME Certificate

Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zasad wykonywania osteosyntezy w urazach czaszkowo - szczękowo - twarzowych, w onkologii głowy i szyi oraz w leczeniu chirurgicznym wad czaszkowo - szczękowo - twarzowych

AOCMF Principles Course

AOCMF Principles Course

AOCMF Principles Course

Certyfikat kursu zorganizowanego przez AO Foundation, potwierdzający znajomość i umiejętność praktycznego stosowania zasad wykonywania osteosyntezy w urazach czaszkowo - szczękowo - twarzowych, w onkologii głowy i szyi oraz w leczeniu chirurgicznym wad czaszkowo - szczękowo - twarzowych

Stomatolog Mikołów – o leczeniu bez bólu

... czyli jak leczyć zęby aby nie bolało 
Przeprowadzenie każdego leczenia stomatologicznego, zwłaszcza wykonywanie każdego rodzaju zabiegów w obrębie jamy ustnej, głowy i szyi w całkowicie bezbolesny sposób nie stanowi wyzwania przy obecnym stanie wiedzy i dostępnych technologiach. Zarówno lekarz dentysta jak i chirurg stomatolog przed rozpoczęciem leczenia zawsze powinien przedstawić i omówić możliwości i sposoby znieczulenia. Wspólnie z pacjentem podejmą decyzję o wyborze właściwej, skutecznej metody znieczulenia.
 
Obecnie w stomatologii i chirurgii jamy ustnej najczęściej stosowane jest znieczulenie miejscowe - powierzchniowe, nasiękowe lub przewodowe. Jeśli pacjent bardzo obawia się znieczulenia, wizyty w gabinecie stomatologicznym, jeśli cechuje go dentofobia lub istnieją obawy o dobry efekt znieczulenia miejscowego leczenie chirurgiczne lub stomatologiczne może być wykonane w sedacji - odmianie znieczulenia ogólnego. Współpracujący ze lekarzem dentystą lub chirurgiem szczękowo - twarzowym specjalista anestezjolog podaje środki o działaniu sedatywnym i przeciwbólowym, osiągając efekt częściowego lub całkowitego zniesienia świadomości i całkowitej bezbolesności. Po uzyskaniu tego typu znieczulenia możliwe jest wykonanie wszelkich zabiegów w zakresie chirurgii jednego dnia w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej, natomiast u pacjentów z dentofobią możliwe jest przeprowadzenie bezpiecznego leczenia zachowaczego lub endodontycznego.
 
Wczesne wykrycie zmian i niezwłoczne wdrożenie leczenia znacznie ułatwia jego przebieg a tym samym zmniejsza ból. Jeśli odczuwacie ból zęba nie należy odkładać wizyty w gabinecie stomatologicznym w Mikołowie.
 
Zabiegi i operacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w Dental Pearl oferowane są w atrakcyjnych cenach. Płatność można realizować gotówką lub w formie elektronicznej. Ogółnie rzecz biorąc zakres cenowy zależy od konkretnego przypadku. Przykładowo prosta ekstrakcja usunięcie zęba – to około PLN 150.00 a rewizja zatoki szczękowej, usunięcie ciała obcego ze światła zatoki szczękowej to około PLN 1500.00
Więcej na ten temat sprawdź Cennik Usług Dental Pearl

Dental Pearl, dr n. med. Daniel Szram
dr n. med. Daniel Szram, Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
wordMarkLogo

Implanty i Chirurgia Szczękowo-Twarzowa - Centrum Stomatologii
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 134
☎ +48 503846743
☎ +48 601774443
e-mail: info@dentalpearl.pl

by Daniel Szram, Mikołów, modyfikowano 2022-11-05 / utworzono 2022-10-28

Podstawowwe FAQ dotyczące implantów wykonywanych w klinice Dental Pearl

Jakich firm wykonywane są implanty zębów?

Wszczepiam implanty zębowe renomowanych wiodących producentów m. in. ALPHA BIO TEC czy NOBEL BIOCARE posiadających dożywotnią gwarancję na wszystkie komponenty.

Jak długo zajmuję się implantami zębów i chirurgią szczękowo - twarzową?

Implantologią, implantoprotetyką, chirurgią stomatologiczną i chirurgią szczękowo - twarzową zajmuję się od 12 lat. Doświadczenie uzyskałem pracując w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, w Specjalistycznym Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Mielęckiego w Katowicach oraz w prywatnych Klinikach Stomatologicznych m. in. Dental Pearl

Jakie zabiegi wykonuje dr Daniel Szram?

Wykonuję zabiegi wszczepiania implantów zębowych, sterowanej regeneracji kostnej - odtwarzania kości przed leczeniem implantologicznym (podnoszenie dna zatoki szczękowej, zabiegi augmentacyjne na wyrostku zębodołowym), wszelkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej (usuwanie zębów zatrzymanych, plastyki połączenia ustno - zatokowego, usuwanie torbieli zatok szczękowych i kości szczękowych) i chirurgii szczękowo - twarzowej włączając zabiegi estetyczne w obrębie twarzy (korekcje nosa, powiek, usuwanie znamion, nowotworów skóry, blizn), chirurgię onkologiczną głowy i szyi (usuwanie nowotworów łagodnych i złośliwych), a także implantoprotetyką (wykonywanie koron, mostów i protez overdenture na implantach stomatologicznych z łącznikami tytanowymi i ceramicznymi, z zatrzaskami i belkami oraz koron, mostów i protez na zębach własnych.

Skontaktuj się z nami
 
Polecamy kontakt bezpośredni
☎ +48 601774443
☎ +48 503846743
 
📧 info@dentalpearl.pl
 
kontaktul. Rybnicka 134, Mikołów
🅿️ Rybnicka 132
Centrum Stomatologii Dental Pearl

43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 134, 🅿️ wjazd: Rybnicka 132

Dental Pearl   ≫  homePage   ≫  dr n. med. Daniel Szram